YAPI DENETİM UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN GEÇİCİ 8 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA VEYA BELGESİNİN KAYIP OLMASI NEDENİ İLE YENİDEN BELGE DÜZENLENMESİ İÇİN YAPILAN MÜRACAATLARDA TESPİT EDİLEN EKSİK BELGELER 14.01.2015 VE 02.02.2015 TARİHLERİ ARASI GÜNCEL LİSTE

 

YAPI DENETÄ°M UYGULAMA YÖNETMELİĞİNÄ°N GEÇÄ°CÄ° 8 Ä°NCÄ° MADDESÄ° KAPSAMINDA VEYA BELGESÄ°NÄ°N KAYIP OLMASI NEDENÄ° Ä°LE YENÄ°DEN BELGE DÜZENLENMESÄ° Ä°ÇÄ°N YAPILAN MÜRACAATLARDA TESPÄ°T EDÄ°LEN EKSÄ°K BELGELER 14.01.2015 VE 02.02.2015 TARÄ°HLERÄ° ARASI GÜNCEL LÄ°STE

 Duyuru ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz