iLGiLiLERiN DiKKATiNE!

 

Danıştay 6. Dairesi' nin 2011/161 Karar  ve 2008/3365 Esas no'lu  Bakanlığımız aleyhine açılan davada, "Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği' nin 3 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (i) bendinde tanımlanan ve 9 uncu maddesinin (2) inci fıkrasında geçen 'Şantiye Şefi' ibaresinin iptaline" karar verdiği belirtilmektedir.

Bu karar doğrultusunda, Şantiye Şefi olarak sadece Mühendis ve Mimarların görevlendirilebileceği, Teknik Öğretmen ve Teknikerlerin ise Şantiye Şefi olarak görevlendirilemeyeceği hususu ilgililere duyurulur.

20/06/2011