62 İLDE YEDEK SIRADA BEKLEYEN YAPI DENETİM KURULUŞLARININ DİKKATİNE

 

Bakanlık Makamının 23.06.2011 tarih ve 4620 sayılı OLur'larına başlanan Yapı Denetim Komisyon Başkanlığının 62 ilde sırada bekleyen yapı denetim kuruluşları ile ilgili olarak 22.06.2011 tarih ve 393 sayılı kararı ekte sunulmuştur.

Ek:Yapı Denetim Komisyon Başaknlığının 22.06.2011 tarih ve 393 sayılı kararı

23/06/2011