YAPI DENETÄ°M KOMÄ°SYONU BAÅžKANLIÄžINDAN

 

Yapı Denetimi Uygulama YönetmeliÄŸinde DeÄŸiÅŸiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.07.2011 tarih ve 27981 sayılı Resmi Gazete de yayımlarak yürürlüÄŸe girmiÅŸtir. Yapılan deÄŸiÅŸiklikler kapsamında Yapı Denetimi Uygulama YönetmeliÄŸinin 26. maddesinin 4. fıkrası "Yapı denetimi hizmet sözleÅŸmesinde belirtilen hizmet süresi, herhangi bir sebeple uzadığı takdirde, uzayan sürenin her altı ayı için Yapı Denetimi Uygulama YönetmeliÄŸinin 26. maddesinde yer alan hizmet oranlarına göre, iÅŸin kalan kısmını kapsayacak ÅŸekilde ilave hizmet bedeli ödenir. SözleÅŸmede belirtilen hizmet süresi herhangi bir nedenle kısaldığı takdirde, iÅŸin tamamı üzerinden, kısalan sürenin her altı ayı için yukarıda belirtilen hizmet oranları %5 azaltılarak ödenir." ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ olup, 01.07.2011 tarihinden itibaren yapılacak "yapı denetim hizmet sözleÅŸmelerinde" söz konusu hükme göre iÅŸlem yapılacaktır.

Ä°lgililere duyurulur.

04/07/2011