YAPI DENETiM KOMiSYONU BAŞKANLIĞINDAN

 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.07.2011 tarih ve 27981 sayılı Resmi Gazete de yayımlarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişikiklikler kapsamında Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 26. maddesinin 4. fıkrası "Yapı denetimi hizmet sözleşmesinde belirtilen hizmet süresi, herhangi bir sebeple uzadığı takdirde, uzayan sürenin her altı ayı için Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğnin 26. maddesinde yer alan hizmet oranlarına göre, işin kalan kısmını kapsayacak Şekilde ilave hizmet bedeli ödenir. Sözleşmede belirtilen hizmet süresi herhangi bir nedenle kısaldığı takdirde, işin tamamı üzerinden, kısalan sürenin her altı ayı için yukarıda belirtilen hizmet oranları %5 azaltılarak ödenir." Şeklinde değiştirilmiş olup, 01.07.2011 tarihinden itibaren yapılacak "yapı denetim hizmet sözleşmelerinde" söz konusu hükme göre işlem yapılacaktır.

İlgililere duyurulur.

04/07/2011