YANAN/YIKILAN VE RUHSAT İPTALİ YAPILAN YAPILAR HK.

 

YANAN/YIKILAN VE RUHSAT İPTALİ YAPILAN YAPILAR HK.

Genel Müdürlüğümüze iletilen talepler doğrultusunda; Yanan-Yıkılan Yapılar ve Ruhsat İptali Yapılan Yapılar (Yapımından Vazgeçilen Yapılar) ile ilgili olarak Ulusal Yapı Denetim Sisteminde İl Müdürlüğü Rolünde YİBF Sorgulama ekranında ilgili idarelerince fesih seviyesi onaylanmış olan işlerde (Fesihli-Tespitli YİBF) YİBF Durumu Güncelle butonu eklenmiş olup, İlgili İdaresinin talebi doğrultusunda YİBF Durumu seçeneklerinden Yanan/Yıkılan veya Ruhsat İptali olarak seçilmesi ve Açıklama bölümünde gerekli açıklamaların yapılması sonrasında YİBF durumu Yanan/Yıkılan YİBF veya Ruhsat İptali YİBF konumuna getirilebilecektir.

Yanan/Yıkılan Yapılara ilişkin olarak ilgili idaresince yapının yıkılığı/yandığına ilişkin belgelerle söz konusu YİBFin bulunduğu Valiliğe (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) talebin resmi yazı ile iletilmesi ve yazı ekinde Ruhsatın Aslı Gibidir sureti, Yanan ve Yıkılan Yapılar Formunun idarece onaylı sureti ile fesih seviye tespit tutanağının onaylı sureti belgelerinin sunulması sonrasında, Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) yerinde yapılacak inceleme neticesinde Ulusal Yapı Denetim Sisteminde gerekli işlemlerin yapılabileceği, bu işlemin yapılması sonrasında ise işlem yapılan YİBF inşaat alanının Denetlenen Alan m2 Değerinden düşüleceğinden dolayı, yapımına devam edilecek işlerde bu işlemlerin yapılmaması ve Güncel YİBFte ilgili idaresince YİBF bilgileri ve seviyesinde yapılacak güncellemeler sonrası işlemlere devam edilmesinin,

Ruhsat İptali Yapılan Yapılara (Yapımından Vazgeçilen) ilişkin olarak ise söz konusu YİBFin bulunduğu Valiliğe (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) talebin resmi yazı ile iletilmesi ve yazı ekinde Ruhsat Aslı Gibidir sureti, YİBFin Yapı Sahibi tarafından ilgili idaresine sunulan yapının yapılmasından vazgeçildiğine dair talep dilekçesinin sureti, ilgili idaresince ruhsat iptalinin yapıldığına ilişkin belgeler ile fesih seviye tespit tutanağının Onaylı sureti belgelerinin sunulması sonrasında, Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) Ulusal Yapı Denetim Sisteminde gerekli işlemlerin yapılmasının uygun olacağının,

Ayrıca ilgili idareler tarafından Ulusal Yapı Denetim Sisteminde sehven ruhsat onayı yapılan ancak uygulamada ruhsat düzenlenmemiş yapılara ilişkin taleplerin ilgili idaresince Genel Müdürlüğümüze iletilmesi sonrasında değerlendirme yapılabileceğinin bilinmesi hususunda;

İlgililere duyurulur.