Proje Uygulama Denetçisi Elektrik Mühnedisleri ve Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendislerine İlişkin Denetim Yetki Sınırı Hakkında

 

TMOBB tarafından 05.02.2013 tarihli 28850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüÄŸe giren Yapı Denetim Uygulama YönetmeliÄŸinde DeÄŸiÅŸiklik Yapılmasına Dair YönetmeliÄŸin 10.maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi ile Danıştay 6.Dairesinin 2013.3628 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada Danıştay 6.Dairesince 17.02.2014 tarih ve E.2013.3628 sayılı yürütmenin durdurulması isteminin kabulü yönünde alınan karar doÄŸrultusunda tanzim edilen 10.07.2014 tarih ve 5773 sayılı 2014.16 Genelgemiz gereÄŸi, davada aksine bir karar alınıncaya ya da üst mevzuatlarda bir deÄŸiÅŸiklik yapılıncaya kadar Ulusal Yapı Denetim Sisteminde Proje Uygulama Denetçisi Elektrik Mühnedisleri ve Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendislerine Ä°liÅŸkin Denetim Yetki Sınırı 120.000 m2 uygulanacak olup, bahse konu Genelge ve Mahkeme Kararı duyuru ekinde yayınlanmaktadır.

Ä°lgililere duyurulur.

 Duyuru ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz