Proje Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisleri ve Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendislerine İlişkin Denetim Yetki Sınırı Hakkında

 

Proje Uygulama Denetçisi Elektrik Mühnedisleri ve Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendislerine İlişkin Denetim Yetki Sınırı Hakkında

TMOBB tarafından 05.02.2013 tarihli 28850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 10.maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi ile Danıştay 6.Dairesinin 2013.3628 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada Danıştay 6.Dairesince 17.02.2014 tarih ve E.2013.3628 sayılı yürütmenin durdurulması isteminin kabulü yönünde alınan karar doğrultusunda tanzim edilen 10.07.2014 tarih ve 5773 sayılı 2014.16 Genelgemiz gereği, davada aksine bir karar alınıncaya ya da üst mevzuatlarda bir değişiklik yapılıncaya kadar Ulusal Yapı Denetim Sisteminde Proje Uygulama Denetçisi Elektrik Mühnedisleri ve Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendislerine İlişkin Denetim Yetki Sınırı 120.000 m2 uygulanacak olup, bahse konu Genelge ve Mahkeme Kararı duyuru ekinde yayınlanmaktadır.

İlgililere duyurulur.

 Duyuru ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz