YAPI DENETİM KURULUŞLARININ DİKKATİNE!

 

Bakanık Makamının 06.07.2011 tarihli ve 5027 sayl Oluruna başlanan Yap Denetim Komisyonu Başkanlığı 05.07.2011 tarihli ve 396 sayl karar ile;

 

İdare Mahkemelerinin “Yürütmeyi Durdurma” kararlar doÄŸrultusunda alnan Makam Olurlar gereğince gerçekleştirilen kura işlemi neticesinde asil srada yap denetim faaliyeti yapmaya hak kŞanan;

1- Manisa ilinde faaliyet göstermek isteyen Altnrmak Yap Denetim Ltd.Şti.’ne kuruluş yaplanmasn tamamlaması için tebligat ile verilen “1 (bir) aylık” süre içinde müracaatın ve Yap Denetim Sistemi (YDS) girişini gerçekleştirmemiği olması nedeni ile kuruluşun izin belgesi talebinin REDDİNE,

2- Manisa ilinde faaliyet göstermek isteyen Ercaner Yap Denetim Ltd.Şti.’ne, kuruluş yaplanmas için yaplan tebligatn iadesinden ötürü, tarihinin belirlenememiş olmas nedeniyle, kuruluÅŸça yaplan müracaatn verilen “1 aylk” süre içinde yapılıp yapılamadığı tespit edilememiştir. Konu ile ilgili olarak, Posta İşetmeleri Genel Müdürlüğünden alnacak görüş doğrultusunda işlem tesis edilmesine,

3- Ankara ilinde denetim faaliyeti yapan 10 no’lu PROYAP Yap Denetim Müşavirlik ve Mühendislik Limited Şirketinin “ünvan değişikliği ile ilgili müracaat evraklar incelenmiş olup, Yönetmelikte öngörülen evraklar tamamladığı tespit edildiğinden PROYAP Yap Denetim Limited Şirketi olarak değiştirilmesine,

4- Ankara ilinde denetim faaliyeti yapan 63 no’lu AYDAŞ Yap Denetim Hizmetleri A.Ş.’ nin “ünvan değişikliği” ile ilgili müracaat evraklar incelenmiş olup, Yönetmelikte öngörülen evraklar tamamladığı tespit edildiğinden AYDAŞ Yap Denetim Limited Şirketi olarak değiştirilmesine,

5- Kocaeli ilinde denetim faaliyeti yapan 901 no’lu HİLAL Yap Denetim Ltd. Şti’ nin “ünvan değişikliği” ile ilgili müracaat evraklar incelenmiş olup, Yönetmelikte öngörülen evraklar tamamlandığı tespit edildiğinden KOCAELİ IŞIK Yap Denetim Limited Şirketi olarak değiştirilmesine,

6- Kayseri ilinde denetim faaliyeti yapan 1173 no’lu M.C Yap Denetim Ltd. Şti’ nin “ünvan değişikliği” ile ilgili müracaat evraklar incelenmişolup, Yönetmelikte öngörülen evraklar tamamladığı tespit edildiğinden KRİTER Yap Denetim Limited Şirketi olarak değiştirilmesine,

7- Manisa ilinde denetim faaliyeti yapan 1347 no’lu DAMLA Yap Denetim Ticaret Ltd.Şti’nin “ünvan değişikliği” ile ilgili müracaat evraklar incelenmiş olup, Yönetmelikte öngörülen evraklar tamamladığıı tespit edildiğinden Damla Yap Denetim Limited Şirketi olarak değiştirilmesine,

 

Karar verilmiştir.

 

İlgililere duyurulur.

 

07.07.2011