YAPI DENETÄ°M KURULUÅžLARININ DÄ°KKATÄ°NE!

 

Bakanlık Makamının 06.07.2011 tarihli ve 5027 sayılı Oluruna bağlanan Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığının 05.07.2011 tarihli ve 396 sayılı kararı ile;

 

Ä°dare Mahkemelerinin “Yürütmeyi Durdurma” kararları doÄŸrultusunda alınan Makam Olurları gereÄŸince gerçekleÅŸtirilen kura iÅŸlemi neticesinde asil sırada yapı denetim faaliyeti yapmaya hak kazanan;

1- Manisa ilinde faaliyet göstermek isteyen Altınırmak Yapı Denetim Ltd.Åžti.’ne kuruluÅŸ yapılanmasını tamamlaması için tebligat ile verilen “1 (bir) aylık” süre içinde müracaatını ve Yapı Denetim Sistemi (YDS) giriÅŸini gerçekleÅŸtirmemiÅŸ olması nedeni ile kuruluÅŸun izin belgesi talebinin REDDÄ°NE,

2- Manisa ilinde faaliyet göstermek isteyen Ercaner Yapı Denetim Ltd.Åžti.’ne, kuruluÅŸ yapılanması için yapılan tebligatın iadesinden ötürü, tarihinin belirlenememiÅŸ olması nedeniyle, kuruluÅŸça yapılan müracaatın verilen “1 aylık” süre içinde yapılıp yapılamadığı tespit edilememiÅŸtir. Konu ile ilgili olarak, Posta Ä°ÅŸletmeleri Genel MüdürlüÄŸünden alınacak görüÅŸ doÄŸrultusunda iÅŸlem tesis edilmesine,

3- Ankara ilinde denetim faaliyeti yapan 10 no’lu PROYAP Yapı Denetim MüÅŸavirlik ve Mühendislik Limited Åžirketinin “ünvan deÄŸiÅŸikliÄŸi” ile ilgili müracaat evrakları incelenmiÅŸ olup, Yönetmelikte öngörülen evrakları tamamladığı tespit edildiÄŸinden PROYAP Yapı Denetim Limited Åžirketi olarak deÄŸiÅŸtirilmesine,

4- Ankara ilinde denetim faaliyeti yapan 63 no’lu AYDAÅž Yapı Denetim Hizmetleri A.Åž.’ nin “ünvan deÄŸiÅŸikliÄŸi” ile ilgili müracaat evrakları incelenmiÅŸ olup, Yönetmelikte öngörülen evrakları tamamladığı tespit edildiÄŸinden AYDAÅž Yapı Denetim Limited Åžirketi olarak deÄŸiÅŸtirilmesine,

5- Kocaeli ilinde denetim faaliyeti yapan 901 no’lu HÄ°LAL Yapı Denetim Ltd. Åžti’ nin “ünvan deÄŸiÅŸikliÄŸi” ile ilgili müracaat evrakları incelenmiÅŸ olup, Yönetmelikte öngörülen evrakları tamamladığı tespit edildiÄŸinden KOCAELÄ° IÅžIK Yapı Denetim Limited Åžirketi olarak deÄŸiÅŸtirilmesine,

6- Kayseri ilinde denetim faaliyeti yapan 1173 no’lu M.C Yapı Denetim Ltd. Åžti’ nin “ünvan deÄŸiÅŸikliÄŸi” ile ilgili müracaat evrakları incelenmiÅŸ olup, Yönetmelikte öngörülen evrakları tamamladığı tespit edildiÄŸinden KRÄ°TER Yapı Denetim Limited Åžirketi olarak deÄŸiÅŸtirilmesine,

7- Manisa ilinde denetim faaliyeti yapan 1347 no’lu DAMLA Yapı Denetim Ticaret Ltd.Åžti’nin “ünvan deÄŸiÅŸikliÄŸi” ile ilgili müracaat evrakları incelenmiÅŸ olup, Yönetmelikte öngörülen evrakları tamamladığı tespit edildiÄŸinden Damla Yapı Denetim Limited Åžirketi olarak deÄŸiÅŸtirilmesine,

 

Karar verilmiÅŸtir.

 

Ä°lgililere duyurulur.

 

07.07.2011