AFET RİSKİ ALTINDAKİ YAPILARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE YÖNELİK RİSKLİ YAPI TESPİTİ İÇİN LİSANS TALEBİNDE BULUNAN YAPI DENETİM KURULUŞLARINDAN, LİSANS İŞLEMİNE BAŞLANILMAMA GEREKÇELERİ 09.06.2014

 

AFET RÄ°SKÄ° ALTINDAKÄ° YAPILARIN DÖNÜÅžTÜRÜLMESÄ°NE YÖNELÄ°K RÄ°SKLÄ° YAPI TESPÄ°TÄ° Ä°ÇÄ°N LÄ°SANS TALEBÄ°NDE BULUNAN YAPI DENETÄ°M KURULUÅžLARINDAN, LÄ°SANS Ä°ÅžLEMÄ°NE BAÅžLANILMAMA GEREKÇELERÄ° ile Ä°LGÄ°LÄ° TABLO EKTEDÄ°R.

Ä°LGÄ°LÄ°LERE DUYURULUR

09/06/2014

 Duyuru ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz