YAPI DENETİMİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN SAĞLANMASI EĞİTİM SEMİNERLERİ

 

Yapı Denetiminde Enerji VerimliliÄŸinin SaÄŸlanması EÄŸitim Seminerleri baÅŸlıyor…

Türkiye’de Binalarda Enerji VerimliliÄŸinin Artırılması Projesi kapsamında Çevre ve Åžehircilik Bakanlığı Yapı Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü ve Mesleki Hizmetler Genel MüdürlüÄŸü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel MüdürlüÄŸü ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iÅŸbirliÄŸi içinde “Yapı Denetiminde Enerji VerimliliÄŸinin SaÄŸlanması EÄŸitim Seminerleri” düzenlenmektedir.

EÄŸitim seminerleri;

­   17 Haziran’da Ankara’da

(Ankara Ticaret Odası),

­   19 Haziran’da Ä°zmir’de (Ege Üniversitesi),

­   24 Haziran’da Erzurum’da

(Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası),

­   26 Haziran’da Ä°stanbul’da

(Yıldız Teknik Üniversitesi)

gerçekleÅŸtirilecektir.

EÄŸitimlere; baÅŸta Çevre ve Åžehircilik Bakanlığı teÅŸkilatı ve ilgili birimleri ile Çevre ve Åžehircilik Ä°l Müdürlükleri olmak üzere kamu kurumları, Ä°l ve Ä°lçe Belediyeleri ilgili personeli, yapı denetim firmaları, Organize Sanayi Bölgeleri ilgili personeli, yapı denetim sürecinde görev ve rol alan ilgili STK’ların katılması beklenmektedir. 

EÄŸitime katılacakların,  yapı denetimi konusunda belirli bir teknik bilgi birikimine sahip ve yapı denetim sürecinde binalarda enerji verimliliÄŸinin saÄŸlanması konusunda görev veya rol alan kiÅŸilerden oluÅŸması öngörülmektedir. 

Ä°lgili mevzuatın, binalarda enerji verimliliÄŸi temel prensipleri, Avrupa ve Türkiye’den uygulama örneklerinin yanı sıra “Yeni Binalarda Enerji VerimliliÄŸi Proje Kontrol Formu ve Açıklama Kılavuzu”nun tanıtılacağı eÄŸitim seminerlerinde katılımcılara gün sonunda “katılım belgesi” de verilecektir.

 

EÄŸitim Kayıt Formu ve eÄŸitimle ilgili detaylar için: www.surdurulebilirbinalar.net

EÄŸitimle ilgili sorular için: Aslı Karabacak (0530 974 3021)