YAPI DENETİMİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN SAĞLANMASI EĞİTİM SEMİNERLERİ

 

YAPI DENETİMİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN SAĞLANMASI EĞİTİM SEMİNERLERİ

Yapı Denetiminde Enerji Verimliliğinin Sağlanması Eğitim Seminerleri başlıyor…

Türkiye’de Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliği içinde “Yapı Denetiminde Enerji Verimliliğinin Sağlanması Eğitim Seminerleri” düzenlenmektedir.

Eğitim seminerleri;

17 Haziran’da Ankara’da

(Ankara Ticaret Odası),

19 Haziran’da İzmir’de (Ege Üniversitesi),

24 Haziran’da Erzurum’da

(Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası),

26 Haziran’da İstanbul’da

(Yıldız Teknik Üniversitesi)

gerçekleştirilecektir.

Eğitimlere; başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teşkilatı ve ilgili birimleri ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri olmak üzere kamu kurumları, İl ve İlçe Belediyeleri ilgili personeli, yapı denetim firmaları, Organize Sanayi Bölgeleri ilgili personeli, yapı denetim sürecinde görev ve rol alan ilgili STK’ların katılması beklenmektedir.

Eğitime katılacakların, yapı denetimi konusunda belirli bir teknik bilgi birikimine sahip ve yapı denetim sürecinde binalarda enerji verimliliğinin sağlanması konusunda görev veya rol alan kişilerden oluşması öngörülmektedir.

İlgili mevzuatın, binalarda enerji verimliliği temel prensipleri, Avrupa ve Türkiye’den uygulama örneklerinin yanı sıra “Yeni Binalarda Enerji Verimliliği Proje Kontrol Formu ve Açıklama Kılavuzu”nun tanıtılacağı eğitim seminerlerinde katılımcılara gün sonunda “katılım belgesi” de verilecektir.

 

Eğitim Kayıt Formu ve eğitimle ilgili detaylar için: www.surdurulebilirbinalar.net

Eğitimle ilgili sorular için: Aslı Karabacak (0530 974 3021)