İL MÜDÜRÜLÜKLERİ VE YAPI DENETİM KURULUŞLARININ DİKKATİNE (%60 VE ÜSTÜ SEVİYE TALEPLERİ HK.)

 

İL MÜDÜRÜLÜKLERİ VE YAPI DENETİM KURULUŞLARININ DİKKATİNE (%60 VE ÜSTÜ SEVİYE TALEPLERİ HK.)

Bilindiği üzere Ulusal Yapı Denetim Sistemide Yapı Denetim Kuruluşları tarafından YİBF'te (Yapıya İlişkin Bilgi Formu) %60 ve üstü seviye talep edilmesi sırasında KE/YKE Elektrik ve Makine Denetimcisi görevlendirilmesi istenilmektedir. İstinat Duvarı, İksa vs. gibi inçaatlarda da bu tur uyarı oluşmaması için Yapı Denetim Sisteminde gerekli çalışmalar tamamlanarak, İl Müdürlüğü Rolünde Güncel YİBF'lerde Güncelle butonuna tıklanarak KE/YKE Elektrik ve Makine Denetimcisi Muaafiyet Bilgisi bölümü eklenmiştir.

Bu kapsamda yapı denetim kuruluşunun bu tür yapılarda uyarı almadan %60 ve üstü seviye talebi yapabilmesi için, yapının bulunduğu İl Müdürlüğümüze yapıya ilişkin ruhsatın aslı gibidir suretinin bulunduğu bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir .

İlgililere duyurulur.

26.05.2014