İL MÜDÜRÜLÜKLERİ VE YAPI DENETİM KURULUŞLARININ DİKKATİNE (%60 VE ÜSTÜ SEVİYE TALEPLERİ HK.)

 BilindiÄŸi üzere Ulusal Yapı Denetim Sistemide Yapı Denetim KuruluÅŸları tarafından YÄ°BF'te (Yapıya Ä°liÅŸkin Bilgi Formu) %60 ve üstü seviye talep edilmesi sırasında KE/YKE Elektrik ve Makine Denetimcisi görevlendirilmesi istenilmektedir. Ä°stinat Duvarı, Ä°ksa vs. gibi inçaatlarda da bu tur uyarı oluÅŸmaması için Yapı Denetim Sisteminde gerekli çalışmalar tamamlanarak, Ä°l MüdürlüÄŸü Rolünde Güncel YÄ°BF'lerde Güncelle butonuna tıklanarak KE/YKE Elektrik ve Makine Denetimcisi Muaafiyet Bilgisi bölümü eklenmiÅŸtir.

Bu kapsamda yapı denetim kuruluÅŸunun bu tür yapılarda uyarı almadan %60 ve üstü seviye talebi yapabilmesi için, yapının bulunduÄŸu Ä°l MüdürlüÄŸümüze yapıya iliÅŸkin ruhsatın aslı gibidir suretinin bulunduÄŸu bir dilekçe ile baÅŸvurması gerekmektedir .

Ä°lgililere duyurulur.

26.05.2014