İL MÜDÜRLÜKLERİ VE LABORATUVAR KURULUŞLARININ DİKKATİNE (RAPOR DOKÜMANI HAKKINDA)

 

İL MÜDÜRLÜKLERİ VE LABORATUVAR KURULUŞLARININ DİKKATİNE (RAPOR DÖKÜMANI HAKKINDA)


Yapı Denetim Sisteminde Laburatuvar Kuruluşları tarafından rapor dokümanının yanlış yüklenmesi durumunda laboratuvar kuruluşlarınca dilekçe ekinde onaylı rapor dokümanı ile ilgili Valiliğe (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) başvuru yapılması sonrasında, sistemde Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) laboratuvar firmaları bölümü altında yer alan raporlar bölümünden gerekli güncelleme işlemi gerçekleştirilebilecektir.

İlgililere duyurulur.

14/04/2014