İL MÜDÜRLÜKLERİ VE LABORATUVAR KURULUŞLARININ DİKKATİNE (RAPOR DÖKÜMANI HAKKINDA)

 

Yapı Denetim Sisteminde Laburatuvar KuruluÅŸları tarafından rapor dokümanının yanlış yüklenmesi durumunda laboratuvar kuruluÅŸlarınca dilekçe ekinde onaylı rapor dokümanı ile ilgili ValiliÄŸe (Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü) baÅŸvuru yapılması sonrasında, sistemde Valiliklerce (Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü) laboratuvar firmaları bölümü altında yer alan raporlar bölümünden gerekli güncelleme iÅŸlemi gerçekleÅŸtirilebilecektir.
 
Ä°lgililere duyurulur.
 
14/04/2014