İLGİLİ İDARELERİN DİKKATİNE (6360 SAYILI KANUN HAKKINDA)

 

İLGİLİ İDARELERİN DİKKATİNE (6360 SAYILI KANUN HAKKINDA)

06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete’de 6360 Kanun No ve 12/11/2012 kabul tarihi ile On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun adı ile yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun kapsamında;

Yeni Kurulan Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri www.yds.gov.tr adresli web sayfamızda bulunan İlgili İdare Hesap Açma sekmesinde idareler bölümüne eklenmiş olup, yeni kurulan Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin www.yds.gov.tr adresli web sayfamızda bulunan İlgili İdare Hesap Açma bölümünden başvuru işlemlerini tamamlayarak, Kullanım Sözleşmesini (her sayfası paraflanacak ve son sayfa idarenin en üst amiri tarafından imzalanarak kaşe mühür ile birlikte) bir üst yazı ekinde Genel Müdürlüğümüze iletmesi sonrasında kullanıcı hesapları Yapı Denetim Sisteminde aktif hale getirilebilecektir.

Kanun kapsamında Büyükşehir olan idarelerin Genel Müdürlüğümüze Kullanım Sözleşmelerini göndermeleri ve Kullanıcı adlarının Yapı Denetim Sisteminde aktif hale getirilmesi sonrasında, Büyükşehir Belediyesi olmadan önce ilgili idaresi Belediye olan YİBF’lerin (Yapıya İlişkin Bilgi Formu) ilgili idareleri Büyükşehir Belediyesi olarak güncellenebilecektir.

Söz konusu Kanun kapsamında mevcutta bulunan idareden başka bir idareye bağlanan YİBF (Yapıya İlişkin Bilgi Formu) oluşması durumunda, ilgili idare değişikliği yapılabilmesi için, YİBF’nin bağlandığı yeni idare (Büyükşehir, Belediye, İl Özel İdaresi vs) tarafından Genel Müdürlüğümüze resmi yazı ile talebin iletimesi ve yazı ekinde idaresine bağlanan YİBF’lere ait listenin gönderilmesi gerekmektedir.

İlgililere duyurulur

11/04/2014