İLLERDE İHTİYAÇ DUYULAN YDK SAYISINA İLİŞKİN DUYURU

 

05.02.2013 tarihli ve 28550 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama YönetmeliÄŸinde DeÄŸiÅŸiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile YönetmeliÄŸinin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası, “Merkez Yapı Denetim Komisyonunca Kanunun uygulandığı her il için o ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluÅŸu sayısı hesap edilir. Bu sayı hesap tarihi itibariyle; o ile dair her yıl için Türkiye Ä°statistik Kurumundan temin edilen bir önceki yılsonuna ait nüfus istatistiklerinin 20.000’e bölünmesi ile elde edilir. Ancak bu sayının, toplam denetlenen inÅŸaat alanının kuruluÅŸ yetki sınırı olan 360.000 m2’ye bölünmesi ile elde edilen sonucun %10 oranında artırılması ile belirlenen sayıdan az çıkması halinde, o ilde faaliyet gösterecek kuruluÅŸ sayısı toplam denetlenen inÅŸaat alanına göre belirlenir.” ÅŸeklinde düzenlenmiÅŸtir.

Bu kapsamda yapılan hesaplamalar sonucunda; her bir il için yapı denetim faaliyeti yapabilecek kuruluÅŸ sayısı 2014 yılı için ekli listede yeniden belirlenmiÅŸtir.

Ä°lgililerin dikkatine  ilan olunur .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1

SIRA NO

Ä°LÄ°

2014 YILI Ä°ÇÄ°N HER BÄ°R Ä°LDE DENETÄ°M FAALÄ°YETÄ° YAPABÄ°LECEK KURULUÅž SAYISI

1

ADANA

108

2

ADIYAMAN

30

3

AFYONKARAHÄ°SAR

36

4

AÄžRI

28

5

AMASYA

17

6

ANKARA

253

7

ANTALYA

108

8

ARTVÄ°N

9

9

AYDIN

52

10

BALIKESÄ°R

59

11

BÄ°LECÄ°K

11

12

BÄ°NGÖL

14

13

BÄ°TLÄ°S

17

14

BOLU

15

15

BURDUR

13

16

BURSA

138

17

ÇANAKKALE

26

18

ÇANKIRI

10

19

ÇORUM

27

20

DENÄ°ZLÄ°

49

21

DÄ°YARBAKIR

81

22

EDÄ°RNE

20

23

ELAZIÄž

29

24

ERZÄ°NCAN

11

25

ERZURUM

39

26

ESKÄ°ÅžEHÄ°R

40

27

GAZÄ°ANTEP

93

28

GÄ°RESUN

22

29

GÜMÜÅžHANE

8

30

HAKKARÄ°

14

31

HATAY

76

32

ISPARTA

21

33

MERSÄ°N

86

34

Ä°STANBUL

709

35

Ä°ZMÄ°R

204

36

KARS

16

37

KASTAMONU

19

38

KAYSERÄ°

65

39

KIRKLARELÄ°

18

40

KIRÅžEHÄ°R

12

41

KOCAELÄ°

84

42

KONYA

104

43

KÜTAHYA

29

44

MALATYA

39

45

MANÄ°SA

68

46

KAHRAMANMARAÅž

54

47

MARDÄ°N

39

48

MUÄžLA

44

49

MUÅž

21

50

NEVÅžEHÄ°R

15

51

NÄ°ÄžDE

18

52

ORDU

37

53

RÄ°ZE

17

54

SAKARYA

46

55

SAMSUN

64

56

SÄ°Ä°RT

16

57

SÄ°NOP

11

58

SÄ°VAS

32

59

TEKÄ°RDAÄž

44

60

TOKAT

30

61

TRABZON

38

62

TUNCELÄ°

5

63

ÅžANLIURFA

91

64

UÅžAK

18

65

VAN

54

66

YOZGAT

23

67

ZONGULDAK

31

68

AKSARAY

20

69

BAYBURT

4

70

KARAMAN

12

71

KIRIKKALE

14

72

BATMAN

28

73

ÅžIRNAK

24

74

BARTIN

10

75

ARDAHAN

6

76

IÄžDIR

10

77

YALOVA

12

78

KARABÜK

12

79

KÄ°LÄ°S

7

80

OSMANÄ°YE

25

81

DÜZCE

18

Toplam

3.877