YAPI DENETİM UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 14.MADDESİNİN 7.FIKRASININ DANIŞTAY 6.DAİRE İPTAL KARARI

 

YAPI DENETİM UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 14.MADDESİNİN 7.FIKRASININ DANIŞTAY 6.DAİRE İPTAL KARARI 

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin (7) numaralı fıkrasının Danışay 6.Daire'nin E.2008/2196-K.2011/1368 sayılı kararı ile ''iptaline'' karar verildiğine ilişkin iptal kararı yazısı ektedir.

Ek: Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 14.madde, 7.fıkrasının iptaline ilişkin iptal kararı yazısı

16/08/2011