DENETÇİ MİMAR VE MÜHENDİSLERİN DİKKATİNE

 

DENETÇÄ° MÄ°MAR VE MÜHENDÄ°SLERÄ°N DÄ°KKATÄ°NE

-DUYURU EKÄ°NDE BELÄ°RTÄ°LMÄ°Åž OLAN ;

-denetimi üstlenmiÅŸ olduÄŸunuz yapılara iliÅŸkin iÅŸlemleri gerçekleÅŸtirmek üzere gereÄŸi için ilgili idaresine (Belediyeler, Ä°l Özel Ä°daresi, OSB v.s.)-

MADDESÄ°, 16.05.2014 TARÄ°HÄ°NDE NOTERLÄ°KÇE DÜZENLENEN FESÄ°HNAME VEYA Ä°STÄ°FANAMELER HAKKINDA DUYURU BAÅžLIÄžI ALTINDA YAYINLANAN DUYURUMUZ Ä°LE REVÄ°ZE EDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°R.

 Duyuru ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz