İLGİLİLERİN DİKKATİNE (AFET RISKI ALTINDAKI YAPILARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESINE YÖNELIK RISKLI YAPI TESPITİ İÇIN LISANS TALEBİNDE BULUNACAK YAPI DENETİM KURULUŞLARINDAN İSTENİLEN BELGELER)

 

İLGİLİLERİN DİKKATİNE (AFET RISKI ALTINDAKI YAPILARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESINE YÖNELIK RISKLI YAPI TESPITI İÇIN LISANS TALEBINDE BULUNACAK YAPI DENETIM KURULUŞLARINDAN İSTENILEN BELGELER)

 

RİSKLİ YAPI TESPİTİ İÇİN LİSANS BAŞVURUSUNDA BULUNACAK

YAPI DENETİM KURULUŞLARININ DİKKATİNE

 

15.12.2012 tarih ve 28498 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinin ikinci bendinde “Riskli yapı tespit raporunun hazırlanmasında görev alacak mühendislerin, ilgili meslek odalarına üyeliklerinin devam ediyor olması, mesleklerinde fiilen en az beş yıl çalışmış olmaları ve bu hususları belgelendirmeleri gerekir. Lisans başvurusunda bu belgelerden başka herhangi bir belge istenmez.” hükmü yer almaktadır.

 

Bu kapsamda, Riskli Yapı Tespiti için lisans başvurusunda bulunacak Yapı Denetim Kuruluşlarının; kuruluş bünyesinde çalışan ve riskli yapı tespitinde görev alacak olan Proje ve Uygulama Denetçisi (İnşaat Mühendisi) veya Uygulama Denetçisinin, adı, soyadı ve T.C. kimlik numarasının belirtildiği, kuruluş yetkilisince imzalanmış dilekçesi ile ekinde Riskli Yapı Tespit Lisans Belgesi için Halkbankası, Bakanlık kurumsal hesabı 105 numaralı ücret koduna yatırılmış, kuruluş adı ve konunun belirtildiği, 1.000,00 TL tutarında ücret dekontunu, Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne (Yapı Denetim Dairesi Başkanlığı) sunmaları gerekmektedir.

 

Kuruluşun halihazırda herhangi bir faaliyet durdurma cezasının bulunmaması ve tüm denetçilerin tam olması, riskli yapı tespitinde görev alacağı beyan edilen denetçilerinin, kuruluş bünyesinde olup olmadığının sistem üzerinden kontrol edilmesine müteakip, talebiniz gerekli işlemler yapılmak üzere Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir. Herhangi bir değişiklik olması durumunda yapılan değişiklik Yapı Denetim Kuruluşları tarafından ayrıca Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.