Yapı Denetim Sisteminde Çalışan Denetçilerin Dikkatine

 

BilindiÄŸi üzere, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik uyarınca; yapı denetim kuruluÅŸları ve laboratuvarlarda görev alacak mimar ve mühendislere denetçi belgesi verilmesi iÅŸlemleri ve belge verilmiÅŸ olan denetçilerin bilgilerinde deÄŸiÅŸiklik olması durumunda ÅŸahsın müracaatına istinaden bilgilerinde güncelleme iÅŸlemleri Genel MüdürlüÄŸümüz (Yapı Denetim Komisyonu BaÅŸkanlığı) tarafından gerçekleÅŸtirilmektedir.

Ancak, Genel MüdürlüÄŸümüz (Yapı Denetim Komisyonu BaÅŸkanlığı) tarafından denetçilere ait ikamet bilgilerinin güncelenmesi iÅŸleminin 05.09.2011 tarihi itibari ile denetçinin yeni ikamet ilinde yer alan Valilikçe (Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü) gerçekleÅŸtirilmesine karar verilmiÅŸtir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur..

24/08/2011