LABARATUVAR KURULUÅžLARININ DÄ°KKATÄ°NE!

 

05.02.2008 tarih ve 26778 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama YönetmeliÄŸi ve eklerine(ek-1, ek-2) göre ekli listede ünvan, adres ve askıya alınma tarihleri belirtilen firmaların zemin ve/veya Yapı Malzemesi labaratuvarlarının askıya alma sürelerinin 01.11.2011 tarihinde sona ereceÄŸinden, bu tarihe kadar faaliyete geçmemeleri halinde Labaratuvar izin belgesi kullanım hakkı veren sözleÅŸemeler Bakanlığımızca feshedilecektir.

Ek-01.11.2011 tarihi itibari ile izin belgeleri iptal edilecek labaratuvarların listesi