YAPI DENETİM SİSTEMİNDE ÇALIŞAN ŞANTİYE ŞEFLERİNİN DİKKATİNE

 

Bilindiği üzere, 05.02.2008 tarih ve 26778 sayılıResmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren YapıDenetimi Uygulama Yönetmeliğinin 9. Maddesinin 2. bendinde “Yapım işleri yürütülen Şantiyede, mühendis veya mimar diplomasına sahip olmak üzere bir Şantiye Şefinin bulundurulması mecburidir.” hükmü bulunmakta olup, bu hüküm doğrultusunda YapıDenetim Sisteminde, ruhsat onayı sırasında ilgili idarelerce tüm İBF’lerde (Yapıya İlişkin Bilgi Formu) Şantiye Şefi görevlendirilmesi zorunlu hale getirilmiştir.
Şantiyelerde görevli olan Şantiye şeflerinin ikamet bilgilerinde değişiklik olmasıdurumunda şahsın müracaatına istinaden bilgilerinde güncelleme işlemleri Genel Müdürlüğümüz (YapıDenetim Komisyonu Başkanlığı) tarafından gerçekleştirilmekte iken 05.09.2011 tarihi itibari ile, Şantiye Şefinin yeni ikamet ilinde yer alan Valilikçe (Çevre vebŞehircilik İL Müdürlüğü) gerçekleştirilmesi karar altına alınmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
26/08/2011