YAPI DENETİM SİSTEMİNDE ÇALIŞAN ŞANTİYE ŞEFLERİNİN DİKKATİNE

 

BilindiÄŸi üzere, 05.02.2008 tarih ve 26778 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüÄŸe giren Yapı Denetimi Uygulama YönetmeliÄŸinin 9. Maddesinin 2. bendinde “Yapım iÅŸleri yürütülen ÅŸantiyede, mühendis veya mimar diplomasına sahip olmak üzere bir ÅŸantiye ÅŸefinin bulundurulması mecburidir.” hükmü bulunmakta olup, bu hüküm doÄŸrultusunda Yapı Denetim Sisteminde, ruhsat onayı sırasında ilgili idarelerce tüm YÄ°BF’lerde (Yapıya Ä°liÅŸkin Bilgi Formu) ÅŸantiye ÅŸefi görevlendirilmesi zorunlu hale getirilmiÅŸtir.
Åžantiyelerde görevli olan ÅŸantiye ÅŸeflerinin ikamet bilgilerinde deÄŸiÅŸiklik olması durumunda ÅŸahsın müracaatına istinaden bilgilerinde güncelleme iÅŸlemleri Genel MüdürlüÄŸümüz (Yapı Denetim Komisyonu BaÅŸkanlığı) tarafından gerçekleÅŸtirilmekte iken 05.09.2011 tarihi itibari ile, ÅŸantiye ÅŸefinin yeni ikamet ilinde yer alan Valilikçe (Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü) gerçekleÅŸtirilmesi karar altına alınmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
26/08/2011