İLGİLİLERİN DİKKATİNE 08.05.2013

 

İLGİLİLERİN DİKKATİNE 08.05.2013

Yapı Denetim Sisteminde kayıt yaptırmayan denetçi adaylarının müracaatlarında sistem üzerimde herhangi bir işlem yapılamamıştır. Denetçi adaylarının yapı denetim sistem kaydını yaptırmaları, belirlenen diğer eksikliklerin bildirilmesine yönelik Ek-1’deki tespitlerinin duyurusu ile;

Uygulama Denetçisi olarak çalışmakta olan denetçilerin proje uygulama denetçisi belgesi almak için yapmış oldukları müracaatların değerlendirmeye alınması için denetçilerin sorumlu oldukları denetim işlerinden istifa etmeleri ve belirlenen diğer eksikliklerinin bildirilmesine yönelik  Ek-2’deki tespitlerin duyurusu yazı ekindedir.

 

 

 

 

EKLER :

EK1: Sistem kaydı olmayan Denetçi

          Adaylarının Listesi (10 sayfa)      

EK2: Uygulama Denetçiliğinden

          Proje Uygulama Denetçiliğine  (4 sayfa)