Yapı Denetim Sisteminde Kullanıcı Hesabı Bulunmayan Denetçi, KE ve YKE'nın Dikkatine

 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereÄŸi Bakanlığımıza verilmiÅŸ olan görevlerin etkin, sürekli ve izlenebilir biçimde yürütülmesini teminen Bakanlığımız tarafından devreye alınan Ulusal Yapı Denetim Sistemi yazılımı ile yapı denetim sisteminin katılımcılarına gerek bilgiye ulaÅŸma, gerekse bu bilginin denetim esaslı kullanılması konusunda faydalı olması hedeflenmiÅŸtir. Bu hedef doÄŸrultusunda, Ulusal Yapı Denetim Sistemi yazılımına iliÅŸkin iyileÅŸtirme ve geliÅŸtirme çalışmalarına Bakanlığımız (Mesleki Hizmetler Genel MüdürlüÄŸü) tarafından devam edilmektedir.

 

Bu çalışmalar kapsamında; Yapı Denetim Sisteminde kullanıcı hesabı bulunmayan denetçi, kontrol elemanı ve yardımcı kontrol elemanları kullanıcı hesaplarının Ä°lgili Valiliklerce (Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü) oluÅŸturulması için gerekli olan çalışmalar tamamlanmış olup, denetçilerin denetçi belgesi ve T.C. kimlik numarası bilgisinin bulunduÄŸu kimlik belgesi ile, kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının ise oda kayıt belgeleri ve T.C. kimlik numarası bilgisinin bulunduÄŸu kimlik belgesi ile birlikte Ä°lgili ValiliÄŸe (Çevre ve Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü) ÅŸahsen müracaatta bulunması gerekmektedir.

Ä°lanen duyurulur...

06/09/2011