Yapı Denetim Sisteminde Kullanıcı Hesabı Bulunmayan Denetçi, KE ve YKE'nın Dikkatine

 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereği Bakanlığımıza verilmiş olan görevlerin etkin, sürekli ve izlenebilir biçimde yürütülmesini teminen Bakanlığımız tarafından devreye alınan Ulusal Yapı Denetim Sistemi yazılımı ile yapı denetim sisteminin katılımcılarına gerek bilgiye ulaşma, gerekse bu bilginin denetim esaslı kullanılması konusunda faydalı olması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda, Ulusal Yapı Denetim Sistemi yazılımına ilişkin iyileştirme ve geliştirme çalışmalarına Bakanlığımız  tarafından devam edilmektedir.

 

Bu çalışmalar kapsamında; Yapı Denetim Sisteminde kullanıcı hesabı bulunmayan denetçi, kontrol elemanı ve yardımcı kontrol elemanları kullanıcı hesaplarının İlgili Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) oluşturulması için gerekli olan çalışmalar tamamlanmış olup, denetçilerin denetçi belgesi ve T.C. kimlik numarası bilgisinin bulunduğu kimlik belgesi ile, kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının ise oda kayıt belgeleri ve T.C. kimlik numarası bilgisinin bulunduÄŸu kimlik belgesi ile birlikte İlgili Valiliğe (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğ) şahsen müracaatta bulunması gerekmektedir.

İlanen duyurulur...

06/09/2011