YAPI DENETÄ°M KURULUÅžLARININ DÄ°KKATÄ°NE!

 

Ankara 2. Ä°dari Mahkemesince verilen 10.03.2011 tarihli ve E.2010/2370 sayılı "yürütmeyi durdurma kararı" ile 31.05.2011 tarihinde yapılan yeni kura sonunda asil listeye girmeye hak kazanan yapı denetim kuruluÅŸları müracaatları ve "ünvan deÄŸiÅŸikliÄŸi" ile ilgili olarak komisyon kararı alınmıştır.

Ek: 17.08.2011 tarihli ve 404 sayılı Komisyon Kararı.