ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERİNİN DİKKATİNE (YAPI SAHİBİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA)

 

Bilindiği üzere Valiliklerce (Çevre ve Şehircilik İ Müdürlükleri) Yapı Denetim Sisteminde ''Yapı Sahibi Değişikliği'' ilgili idarenin talep yazısı ekinde gerekli belgeler ile başvuruda bulunulması durumunda yapılabilmektedir.Ancak Genel Müdürlüğümüze iletilen sorular ve gelen taleplerden dolŞı aŞağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuŞtur.

Bir Şirketin unvanının veya isminin değişmesi veyahut Şirket nev'inin değişmesi (mesala, kolllektif Şirketin anonim Şirket olarak değiştirilmesi) hallerinde, -*anonim Şirketin nev'inin limited Şirket olarak değişmesi hali hariç olmak üzere-* , o Şirketin tüzel kiğiliŞi sona ermemektedir. Unvanı veya ismi veyahut nevi'i deŞiŞen bir Şirket, eski Şirketin devamı olduŞundan ve tüzel kiŞiliŞi devam ettiğinden, değişiklikten önce eski Şirket tarafından yapılan bütün iŞ ve iŞlemler, sözleŞmeler, yapılan değişiklikten sonra da geçerliliğini korumaktadır.

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği'nin 24.maddesinde ''başkasına devir'' yoluyla yapı sahibi değişmesi hali kastedilmiş olup,  işlemlerin yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda yürütülmesi gerekmektedir.

İgililere duyurulur.

16/11/2012