YAPI DENETÄ°M KURULUÅžLARININ DÄ°KKATÄ°NE

 

Merkez Yapı Denetim Komisyonu BaÅŸkanlığının 19.09.2012 tarih ve 437/2, 26.09.2012  tarih ve 438/2 sayılı, kararları ile;

 

YAPI DENETÄ°M Ä°ZÄ°N BELGESÄ° ALMAYA HAK KAZANAN KURULUÅžLAR

“… Adana  ilinden;

- YILDIRIM Yapı Denetim Ltd. Şti.

- ELİPS Yapı Denetim Ltd. Şti.

Balıkesir   ilinden;

- BALIKESİR EMİR Yapı Denetim Ltd. Şti.

- BALIKESİR ZİRVE Yapı Denetim Ltd. Şti.

Giresun ilinden;

- ÜÇLER Yapı Denetim Ltd. Åžti.

KahramanmaraÅŸ ilinden;

- ANKAMAR Yapı Denetim Ltd. Şti.

Malatya ilinden;

- EST Yapı Denetim Ltd. Şti.

- VADİ Yapı Denetim Ltd. Şti.

Trabzon ilinden;

- BAYINDIR TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti.

AL-TAŞ Yapı Denetim Ltd. Şti.

Kayseri ilinden;

HİSARCIK Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.

Adana ilinden;

- AKDENİZ YILDIZ Yapı Denetim Ltd. Şti.

Gaziantep ilinden;

- AKAS Yapı Denetim Ltd. Şti.

- TAJMAHAL Yapı Denetim Ltd. Åžti. ’nin müracaatlarının uygun görülmesi nedeni ile bu kuruluÅŸlara Yapı Denetim Ä°zin Belgesi VERÄ°LMESÄ°NE karar verilmiÅŸtir.

Ayrıca;

 

-          Denetim  izin belgesi almaya hak kazanan kuruluÅŸlarda, kurucu ortakların ve denetçilerinin, 4708 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası ve Yapı Denetim Uygulama YönetmeliÄŸinin 12 inci maddesinin birinci fıkrasının c ve ç bentleri gereÄŸi alınan taahhütnamelerde, ilgilinin baÅŸkaca hiçbir mesleki ve inÅŸaat iÅŸleri ile ilgili ticari faaliyette bulunamayacağı taahhüt altına alındığından,

 

KuruluÅŸun izin belgesi almaya hak kazandığı aÅŸamada, ortaklarının ve denetçilerinin baÅŸka bir iÅŸte çalışıyorlar ise bu iÅŸlerinden ayrılmaları gerekmektedir.

 

-          Yapı Denetimi Ä°zin Belgesi ücretinin (2.000.-TL) herhangi bir Halk Bankası Åžubesinde Bakanlığımız Kurumsal Tahsilat Hesabı 101 Belgelendirme Gelirleri ücret sıra numarasına yatırdıklarına dair dekont ile birlikte BaÅŸkanlığımıza müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Ä°lgililere duyurulur.