İLGİLİ İDARELER İLE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERİ DİKKATİNE (LABORATUVAR FİRMALARI)

 

Laboratuvar firmaları tarafından YDS’ye girilen muayene ve deney sonuçları ile laboratuar firmalarının listesi ve detayları ilgili idareler ile Çevre ve Åžehircilik Ä°l Müdürlükleri tarafından görüntülenebilmektedir.

Ä°lgililere duyurulur.

28/09/2012