Ä°LGÄ°LÄ°LERÄ°N DEÄ°KKATÄ°NE

 

                   Uygulama Denetçisi olarak çalışmakta olan denetçilerin proje uygulama denetçisi belgesi almak için yapmış oldukları müracaatların deÄŸerlendirmeye alınması için denetçilerin sorumlu oldukları denetim iÅŸlerinden istifa etmeleri ve belirlenen diÄŸer eksikliklerin bildirilmesine yönelik Ek-1 ’dedir.

                  Yapı Denetim Sisteminde kayıt yaptırmayan denetçi adaylarının müracaatlarında sistem üzerinde herhangi bir iÅŸlem yapılamamıştır. Denetçi adaylarının Yapı Denetim Sistem kaydını  yaptırmaları, belirlenen diÄŸer eksikliklerin belirlenmesine yönelik Ek-2 ’dedir.

 

EKLER:

 

Ek-1 : Uygulama DenetçiliÄŸinden Proje Uygulama DenetçiliÄŸine (3 Sayfa)

 

Ek-2: Sistem kaydı olmayan Denetçi adayları Listesi (13 Sayfa)