Ä°LGÄ°LÄ°LERÄ°N DÄ°KKATÄ°NE

 

Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile Bakanlığımıza verilen görevler bundan böyle Yapı Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü tarafından yürütüleceÄŸinden, Yapı Denetimi Hakkında Kanun uygulamalarına iliÅŸkin evrakların posta adresi aÅŸağıdaki ÅŸekilde olacaktır.

YAPI Ä°ÅžLERÄ° GENEL MÜDÜRLÜÄžÜ

YAPI DENETÄ°M DAÄ°RESÄ° BAÅžKANLIÄžINA

Harbiye Mah. Çetinemeç Bulvarı No:5 Dikmen/ANKARA

Postadaki gecikmelerin önlenebilmesi için ilgililere önemle duyurulur.

16/08/2012