YAPI DENETÄ°M KURULUÅžLARININ DÄ°KKATÄ°NE

 

Merkez Yapı Denetim Komisyonu BaÅŸkanlığının 25.07.2012 tarih ve 432/2, 01.08.2012  tarih ve 433/2sayılı kararı ile;

 

YAPI DENETÄ°M Ä°ZÄ°N BELGESÄ° ALMAYA HAK KAZANAN KURULUÅžLAR

 

 

Balıkesir ilinden;

 

Düzce ilinden;

 

DEMİRKAYA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

 

BBS Yapı Denetim Ltd. Şti.,

 

Edirne ilinden;

 

TekirdaÄŸ ilinden;

 

SAROS Yapı Denetim Ltd. Şti.,

 

DOĞUKENT Yapı Denetim Ltd. Şti.,

 

Ä°zmir ilinden;

 

Mardin ilinden;

 

GURUP Yapı Denetim Ltd. Şti.,

 

LEZGİN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

 

BİLİR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

 

Elazığ ilinden;

 

OK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

 

SEYREK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

 

AMİRAL Yapı Denetim Ltd. Şti.,

 

Sakarya ilinden;

 

SKALA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

 

GÜNGÖR Yapı Denetim Ltd. Åžti.,

 

Adana ilinden;

 

Sinop ilinden;

 

SİTİL Yapı Denetim Ltd. Şti.,

 

SİNOP TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

 

BERAY Yapı Denetim Ltd. Şti.,

 

ELLİYEDİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

 

Yukarıda verilen Firmalarının müracaatlarının uygun görülmesi nedeni ile bu kuruluÅŸlara Yapı Denetim Ä°zin Belgesi VERÄ°LMESÄ°NE, 

 

-      Denetim izin belgesi almaya hak kazanan kuruluÅŸlarda, kurucu ortakların ve denetçilerinin, 4708 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası ve Yapı Denetim Uygulama YönetmeliÄŸinin 12 inci maddesinin birinci fıkrasının c ve ç bentleri gereÄŸi alınan taahhütnamelerde, ilgilinin baÅŸkaca hiçbir mesleki ve inÅŸaat iÅŸleri ile ilgili ticari faaliyette bulunamayacağı taahhüt altına alındığından,

 

KuruluÅŸun izin belgesi almaya hak kazandığı aÅŸamada, ortaklarının ve denetçilerinin baÅŸka bir iÅŸte çalışıyorlar ise bu iÅŸlerinden ayrılmaları gerekmektedir.

 

-       Yapı Denetimi Ä°zin Belgesi ücretinin (2.000.-TL) herhangi bir Halk Bankası Åžubesinde Bakanlığımız Kurumsal Tahsilat Hesabı 101 Belgelendirme Gelirleri ücret sıra numarasına yatırdıklarına dair dekont ile birlikte BaÅŸkanlığımıza müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Ä°lgililere duyurulur.

13/08/2012