YAPI DENETÄ°M KURULUÅžLARININ DÄ°KKATÄ°NE

 

Merkez Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığının 11.07.2012 tarih ve 431/2 sayılı, kararı ile;

 YAPI DENETÄ°M Ä°ZÄ°N BELGESÄ° ALMAYA HAK KAZANAN KURULUÅžLAR

* Ä°zmir ilinden;

- EMİLYA Yapı Denetim Ltd. Şti.

- PRO4D Yapı Denetim Ltd. Şti.,

* Konya ilinden;

- KONYA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

* Çankırı ilinden;

-ÇANKIRI Yapı Denetim Ltd. Åžti.,

* KahramanmaraÅŸ ilinden;

-ATAKULE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

-GENÇYÜZBAÅžI Yapı Denetim Ltd. Åžti.

* Samsun ilinden;

-GÜVENTAÅž Yapı Denetim Ltd. Åžti.,

* Hatay ilinden;

-MAKSÄ°MUM GÜÇ Yapı Denetim Ltd. Åžti.,

* Adana ilinden;

-ALTIN ORAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

* Balıkesir ilinden;

 -BALIKESÄ°R Yapı Denetim Ltd. Åžti.,

           KuruluÅŸ yapılanmasının tamamlanması için tebligat yazımız ile istenilen hususların

 -          Denetim izin belgesi almaya hak kazanan kuruluÅŸlarda, kurucu ortakların ve denetçilerinin, 4708 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası ve Yapı Denetim Uygulama YönetmeliÄŸinin 12 inci maddesinin birinci fıkrasının c ve ç bentleri gereÄŸi alınan taahhütnamelerde, ilgilinin baÅŸkaca hiçbir mesleki ve inÅŸaat iÅŸleri ile ilgili ticari faaliyette bulunamayacağı taahhüt altına alındığından,

 KuruluÅŸun izin belgesi almaya hak kazandığı aÅŸamada, ortaklarının ve denetçilerinin baÅŸka bir iÅŸte çalışıyorlar ise bu iÅŸlerinden ayrılmaları gerekmektedir.

 -          Yapı Denetimi Ä°zin Belgesi ücretinin (2.000.-TL) herhangi bir Halk Bankası Åžubesinde Bakanlığımız Kurumsal Tahsilat Hesabı 101 Belgelendirme Gelirleri ücret sıra numarasına yatırdıklarına dair dekont ile birlikte BaÅŸkanlığımıza müracaat etmeleri gerekmektedir.

 Ä°lgililere duyurulur.

31/07/2012