YAPI DENETÄ°M KURULUÅžLARININ DÄ°KKATÄ°NE

 

Uygulama Denetçisi olarak çalışmakta olan denetçilerin proje uygulama denetçisi belgesi almak için yapmış oldukları müracaatların deÄŸerlendirmeye alınması için denetçilerin sorumlu tutuldukları iÅŸlerinden istifa etmeleri ve belirlenen diÄŸer eksikliklerin bildirilmesine yönelik Ek-2’deki tespitlerin duyurusu ile ,

Yapı Denetim Sisteminde kayıt yaptırmayan denetçi adaylarının müracaatlarında sistem üzerinde herhangi bir iÅŸlem yapılamamıştır. Denetçi adaylarının yapı denetim sistem kaydını yaptırmaları, belirlenen diÄŸer eksikliklerin bildirilmesine yönelik Ek-1’deki tespitlerin duyurusu aÅŸağıda yapılmıştır.

 EKLER:

EK1:Sistem kaydı olmayan Denetçi Adaylarının Listesi (11 Sayfa)

Ek2:Uygulama DenetçiliÄŸinden Proje Uygulama DenetçiliÄŸine (3 Sayfa)