İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ BÖLGESEL ÇALIŞMA PROGRAMI ANTALYA ETABI

 

Mülga Bayındırlık ve iskan Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlışı arasında 22.10.2010 tarihinde imzalanan, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında yapılan inşaatlarda, iş Sağlığı ve Güvenlişinin iyileştirilmesi işbirliği protokolü çerçevesinde, Yapı Denetimi Kuruluşlarında çalışan, Denetçi Mimar, Mühendis, Kontrol ve Yardımcı Kontrol Elemanlarına yönelik eşitimlerin bölgesel olarak devam edeceşi ve ilk etabın Ankara'da gerçekleştirileceşi ve eşitimlere katılım şartları 01.03.2011 tarihli duyurumuzda belirtilmişti.19 pilot il ile birlikte, kapsama yeni alınan 62 ilimizde faaliyet gösteren, Yapı Denetim Kuruluşlarında görev alan denetçilerin de eşitime katılarak, katılım belgelerini almaları gerekmektedir. Bu defa, Antalya ilimizde yapılacak eşitim tarihleri ve katılımcı programı aşaşıda belirtilmektedir.

iş Sağlığı ve Güvenlişi Eğitimleri Bölgesel Çalışma Programı ANTALYA Etabı

Bölgesel eğitimler aşaşıda belirtilen tarihlerde Antalya'da yapılacaktır.Katılımcı isim listesi ekte bulunmaktadır.Kanun kapsamına yeni alınan 62 ilimiz arasında bulunan Antalya bölgesindeki diğer illerden müracaatlar imkan dahilinde değerlendirilebilecektir. Eğitim bedeli 120 TL.nin, ÇASGEM'in, T.C.Ziraat Bankası Ankara Pursaklar Şubesi nezdinde bulunan TR830001001283355864065003 no'lu hesabına, eşitim tarihinden 10 gün önce yatırılması gerekmektedir.Katılımcı bilgilerinin (Katılımcının adı soyadı, T.C.kimlik no ve denetçi no'su, banka dekontuna yazdırılarak) Yapı Denetim Kuruluşları Birlişinin Genel Merkezi : 0312 231 43 49 numaralı telefona bildirilmesi ve banka dekontunun 0312 231 48 25 numaralı faksa gönderilmesi gerekmektedir.Eşitimler Antalya Ticaret ve Sanşi Odası Konferans Salonu Çevre Yolu Üzeri Göksu Mah.Gazi Blv.No:531 Antalya adresinde yapılacak olup, eşitime katılım ve şartları hakkında açıklmalar 01.03.2011 tarihli duyurumuzda yşınlanmıştır.

17-18 EKiM 2011

04/10/2011