İLGİLİLERİN DİKKATİNE(KURUMSAL TAHSİLAT HESABI HAKKINDA)

 

Bakanlığımız Döner Sermaye İşletme Müdürlüşü ile Halk Bankası Ankara Kurumsal şubesi arasında yapılan protokol ile Döner Sermaye İşletmesinin Bakanlık merkez ve illerde yapılan tüm tahsilatları için Kurumsal Tahsilat (KUTA) hesabı açılmıştır.
Bu nedenle halen kullanılmakta olan Halk Bankası Demirtepe şubesindeki ve Ziraat Bankası Bakanlıklar şubesindeki bütün hesaplar, 3.10.2011 tarihi itibariyle kapatılacak ve bu tarihten itibaren de Kurumsal Tahsilat hesabı kullanılmaya başlanacaktır.
Kurumsal Tahsilat Hesabının Kullanılmasında;
1. Ödeme yapacak gerçek veya tüzel kişiler, herhangi bir Halk Bankası şubesine giderek Çevre ve şehircilik Bakanlışı Döner Sermşe İşletmesi adına ödeme yapacaşını bildirmesi yeterli olacaşından kişilere hesap numarası bildirilmeyecektir.
2. Kurumsal tahsilat hesabı, EFT ve havalelere kapalı olduşundan ödemeler sadece banka şubesine gidilerek yapılabilecektir. EFT ve havale ile tahsilat yapılmşacaktır.
3. Sadece Yapı Denetim Hizmet Bedelinden (YDHB) Çevre ve şehircilik Bakanlışı Döner Sermaye Payı tahsilatı, Halk Bankası Ankara Kurumsal şubesindeki TR98 0001 2009 4520 0005 0000 22 nolu hesabına yapılacaktır. İl Müdürlükleri, YDHB payı için belirtilen bu hesap numarasını, İllerindeki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine bildireceklerdir.
4.Bunun dışında; yapı denetim ile ilgili aşaşıda gösterilen tüm bedeller, Halk Bankası Ankara Kurumsal şubesindeki TR87 0001 2009 4520 0005 0000 26 hesabına yatırılacaktır.

 

 SIRA   

 NO

HİZMETİN   ADI

FİYAT (K.D.V.   DAHİL)

 GELİR   

 NO

GELİR   KALEMİ

1184

Laboratuvar   matbu belge ücreti

  76,00 TL.

101

Belgelendirme Gelirleri

1185

Laboratuvar belge    vize ücreti

190,00 TL.

101

Belgelendirme Gelirleri

1186

Laboratuvar belge kullanma ücreti (yıllık)

357,00   TL.

101

Belgelendirme Gelirleri

1187

Laboratuvar için Örnek Kalite El   Kitabı(Prosedürler)

540,00   TL.

101

Belgelendirme Gelirleri

1188

Yapı   Denetimi İzin Belgesi Ücreti

540,00   TL.

101

Belgelendirme Gelirleri

1189

Yapı Denetimi İzin Belgesi vize  veya yenileme ücreti

540,00   TL.

101

Belgelendirme Gelirleri

1190

Denetçi Belgesi Ücreti veya Belge Yenileme  ücreti

108.00   TL.

101

Belgelendirme Gelirleri

1191

Denetçi Belgesi vize

  54.00 TL.

101

Belgelendirme Gelirleri

1192

Yapıya İlişkin Bilgi Formu danışmanlık ücreti (Kontür   bedeli)

  10.00 TL.

101

Belgelendirme Gelirleri

1193

Laboratuvar deşerlendirme ücreti

305,00   TL.

404

Kontrol ve Denetim Gelirleri

1194

Laboratuvar teminat bedeli

810,00   TL.

507

Dişer Çeşitli Gelirler  

 

 İlgililere duyurulur.

04.10.2011