LABORATUVAR DENETİMLERi VE BELGE VİZE İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

 

4708 sayılıYapıDenetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde Bakanlığımızca yayımlanan 20.12.2011 tarih ve 8800 (2011/18) sayılıgenelge ile ilgili uygulamaya yönelik tereddütlerin giderilmesine yönelik duyuru ektedir.

Ek: Laboratuvar Denetimleri ve Belge ve Vize işlemleri Hk.

İlgililere duyurulur.

04/06/2012