LABORATUVAR DENETÄ°MLERÄ° VE BELGE VÄ°ZE Ä°ÅžLEMLERÄ° HAKKINDA DUYURU

 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde Bakanlığımızca yayımlanan 20.12.2011 tarih ve 8800 (2011/18) sayılı genelge ile ilgili uygulamaya yönelik tereddütlerin giderilmesine yönelik duyuru ektedir.

Ek: Laboratuvar Denetimleri ve Belge ve Vize Ä°ÅŸlemleri Hk.

Ä°lgililere duyurulur.

04/06/2012