YAPI DENETİM KURULUŞLARININ TİCARET ODASINA KAYITLI OLDUKLARI İL DIŞINDA 200 KM MESAFEDE BULUNAN İL'LERDEKİ GÖSTERECEKLERİ FAALİYETLERE İLİŞKİN DUYURU

 

14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazetede ile Yapı Denetimi Uygulama YönetmeliÄŸinin 17 nci maddesine aÅŸağıdaki altıncı fıkra eklenmiÅŸtir

‘‘17/(6)- Ä°ldeki yapı denetimi faaliyetleri Valilik binası esas alınarak 200 km’ye kadar mesafedeki diÄŸer illerde bulunan yapı denetim kuruluÅŸları tarafından yürütülebilir. Bu mesafeye göre ayrıca büro açmaksızın faaliyet gösterilebilecek diÄŸer illerin listesi Bakanlıkça belirlenir. KuruluÅŸların diÄŸer illerdeki faaliyetlerinde görev alacak personelden sadece uygulamayı denetleyen inÅŸaat mühendisinin ve kontrol elemanı inÅŸaat mühendisi veya mimarının veya yerine görev alan yardımcı kontrol elemanının faaliyet gösterilecek ilde ikamet etmesi mecburidir. Bu fıkra doÄŸrultusunda yürütülecek faaliyetlerde bu maddenin diÄŸer fıkralarındaki hükümler aranmaz.’’

Bu kapsamda Ä°lgili kurumlardan temin edilen bilgiler doÄŸrultusunda oluÅŸturulmuÅŸ olan faaliyet merkezi dışında iÅŸ alınabilecek farklı illere ait tablo ekte sunulmakta olup, faaliyet merkezi dışında ekte sunulan tablo da belirtilen kapsam dahilinde ki bir ilde YÄ°BF giriÅŸi yapmak isteyen Yapı Denetim KuruluÅŸu, YÄ°BF giriÅŸi yapılacak Ä°l Valiliklerince (Çevre ve Åžehircilik MüdürlüÄŸü) ilgili personellerin iÅŸe baÅŸlatılmasına müteakip, yeni YÄ°BF giriÅŸi yapabilmektedir.

Ayrıca Ä°l Valiliklerince (Çevre Åžehircilik Ä°l MüdürlüÄŸü) baÅŸvuruda bulunan Yapı Denetim KuruluÅŸları için Uygulama Denetçisi (Ä°nÅŸaat Mühendisi) ve kontrol elemanı inÅŸaat mühendisi veya mimarının veya yerine görev alan yardımcı kontrol elemanının Yapı Denetim KuruluÅŸunda iÅŸe baÅŸlatılması ve ikametgâh ilinin güncellenmesine müteakip, Yapı Denetim Sisteminde Ä°l MüdürlüÄŸü Rolünde YDK’lar BaÅŸlığı altında ‘‘DiÄŸer Yapı Denetim KuruluÅŸları’’ bölümü eklenmiÅŸ olup, bu bölümde yeni Yapı Denetim KuruluÅŸlarına ait bilgiler görüntülenebilmektedir.

Ek: KuruluÅŸ Merkezi Dışında Faaliyet Gösterebilecek Ä°ller Listesi

Ä°lgililere duyurulur.

21/05/2012