ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERİNİN DİKKATİNE

 

81 İl Valiliği'ne yazılmış olan 03.10.2011 tarih ve 6990 sayılı yazımız ekte sunulmaktadır.

Ek: 03.10.2011 tarih ve 6990 sayılı yazımız.

04/10/2011