DENETÇİLERİN DİKKATİNE

 

              Uygulama Denetçisi olarak çalışmakta olan denetçilerin proje uygulama denetçisi belgesi için yapmış oldukları müracaatların deÄŸerlendirmeye alınması için denetçilerin sorumlu oldukları denetim iÅŸlerinden istifa etmeleri ve belirlenen diÄŸer eksikliklerin bildirilmesine yönelik liste Ek-1 ‘dedir

              Yapı Denetim Sisteminde kayıt yaptırmayan denetçi adaylarının müracaatlarında sistem üzerinde herhangi bir iÅŸlem yapılmamıştır. Denetçi adaylarının yapı denetim sistem kaydını yaptırmalarını, belirlenen diÄŸer eksikliklerin bildirilmesine yönelik liste Ek-2’dedir.

 

EKLER

Ek1:Uygulama DenetçiliÄŸinden Proje Uygulama DenetçiliÄŸine (3 Sayfa)

Ek2:Sistem kaydı olmayan Denetçi Adaylarının Listesi (10 Sayfa)