YAPI DENETÄ°M KURULUÅžLARININ DÄ°KKATÄ°NE

 

14.04.2012 tarih ve 28264  sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüÄŸe giren Yapı Denetimi Uygulama YönetmeliÄŸinde DeÄŸiÅŸiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik deÄŸiÅŸikliÄŸi ile Yapı Denetimi Uygulama YönetmeliÄŸinin 12 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları deÄŸiÅŸtirilerek, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununun uygulandığı her il için o ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluÅŸu sayısının belirlenme ÅŸekli yeniden düzenlenmiÅŸtir.
 Bu kapsamda hesap edilen her bir il için; denetim faaliyeti yapabilecek yapı denetim kuruluÅŸ sayısı ile bu sayıyı tamamlamak amacıyla denetim izin belgesi verilmek üzere yedek sıradan çaÄŸrılan yapı denetim kuruluÅŸları listesi ve mevcut yedek sıralamasını gösterir liste duyuru ekinde yer almaktadır. 
Ä°lgililere duyurulur.

 

Ek 1: ÇaÄŸrılacak KuruluÅŸlar
Ek 2: Yedek KuruluÅŸ Listesi
Ek 3: Her Bir Ä°l Ä°çin Faaliyet Yapabilecek YDK Sayısı