MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ GÜNCELLENMESİ

 

           Genel MüdürlüÄŸümüz, hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için ISDN hatta geçilmiÅŸ ve iletiÅŸim bilgileri güncellenerek Bakanlık Merkez Santralle uyumlu hale getirilmiÅŸ olup yeni telefon numaralarının belirlenmesi ve Türk Telekom tarafından gerçekleÅŸtirilen çalışmalar sebebiyle iletiÅŸimde aksaklıklar meydana gelebilmektedir. 30.04.2012 tarihinden itibaren yeni numaralar kullanılacak olup, bugün (27.04.2012-Cuma) eski numaralar kullanılacaktır.

Yapı Denetim Dairesi BaÅŸkanlığı: 

Eski Ä°letiÅŸim Numaraları: (27.04.2012- Cuma günü için)

Tel.      :  ( 0 312 ) 284 66 76

Faks    :  ( 0 312 ) 284 47 27

 Yeni Ä°letiÅŸim Numaraları: (30.04.2012’den itibaren)     

Tel.      :  ( 0 312 ) 410 78 80

Faks    :  ( 0 312 ) 410 78 81