Ä°LGÄ°LÄ°LERÄ°N DÄ°KKATÄ°NE (KURUMSAL TAHSÄ°LAT HESABI HAKKINDA)

 

Bakanlığımız Döner Sermaye Ä°ÅŸletme MüdürlüÄŸü ile Halk Bankası Ankara Kurumsal Åžubesi arasında yapılan protokol ile Döner Sermaye Ä°ÅŸletmesinin Bakanlık merkez ve illerde yapılan tü tahsilatları için Kurumsal Tahsilat (KUTA) hesabı açılmıştır.

Bu nedenle halen kullanılmakta olan Halk Bankası Demirtepe Åžubesindeki ve Ziraat Bankası Bakanlıklar Åžubesindeki bütün hesaplar, 03.10.2011 tarihi itibariyle kapatılacak ve bu tarihten itibaren de Kurumsal Tahsilat hesabı kullanılmaya baÅŸlanacaktır.

Kurumsal Tahsilat Hesabının Kullanılmasında;

1. Ödeme yapacak gerçek veya tüzel kiÅŸiler, herhangi bir Halk Bankası ÅŸubesine giderek Çevre ve Åžehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Ä°ÅŸletmesi adına ödeme yapacağını bildirmesi yeterli olacağından kiÅŸilere hesap numarası bildirilmeyecektir.

2. Kurumsal tahsilat hesabı, EFT ve havalelere kapalı olduÄŸundan ödemeler sadece banka ÅŸubesine gidilerek yapılabilecektir. EFT ve havale ile tahsilat yapılmayacaktır.

3. Sadece Yapı Denetim Hizmet Bedelinden (YDHB) Çevre ve Åžehircilik Bakanlığı Döner Sermaye Payı tahsilatı, Halk Bankası Ankara Kurumsal Åžubesindeki TR98 0001 2009 4520 0005 0000 22 nolu hesabına yapılacaktır. Ä°l Müdürlükleri, YDHB payı için belirtilen bu hesap numarasını, Ä°llerindeki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine bildireceklerdir.

4.Bunun dışında; yapı denetim ile ilgili aÅŸağıda gösterilen tüm bedeller, Halk Bankası Ankara Kurumsal Åžubesindeki TR87 0001 2009 4520 0005 0000 26 hesabına yatırılacaktır.

  SIRA   

     NO

         HÄ°ZMETÄ°N   ADI

    FÄ°YAT

     (K.D.V.      

    DAHÄ°L)

 GELÄ°R     NO

    GELÄ°R   KALEMÄ°

1184

Laboratuvar   Matbu Belge Ücreti

    150,00 TL

101

Belgelendirme Gelirleri

1185

Laboratuvar Denetim Ä°zin Belgesi/Belge Vize Ücreti

    500,00 TL

101

Belgelendirme Gelirleri

1186

Laboratuvar Belge Kullanım Ücreti (Yıllık)

    500,00 TL

101

Belgelendirme Gelirleri

1187

Laboratuvar Ä°çin Örnek Kalite

El Kitabı(Prosedürler) Ücreti

      750,00 TL

101

Belgelendirme Gelirleri

1188

Yapı   Denetimi Ä°zin Belgesi Ücreti

  2.000,00 TL

101

Belgelendirme Gelirleri

1189

Yapı Denetimi Ä°zin Belgesi Vize/Yenileme Ücreti

  1.000,00 TL

101

Belgelendirme Gelirleri

1190

Denetçi Belgesi Ücreti/Belge Yenileme  Ücreti

     250,00 TL

101

Belgelendirme Gelirleri

1191

Denetçi Belgesi Vize Ücreti

     150,00   TL

101

Belgelendirme Gelirleri

1192

Yapıya Ä°liÅŸkin Bilgi Formu Danışmanlık Ücreti (Kontür   Bedeli)

       15,00 TL

101

Belgelendirme Gelirleri

1193

Laboratuvar DeÄŸerlendirme Ücreti

     500,00 TL

404

Kontrol ve Denetim Gelirleri

1194

Laboratuvar Teminat Bedeli

 10.000,00 TL

507

DiÄŸer ÇeÅŸitli Gelirler  

 Ä°lgililere duyurulur

06/04/2012