ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERİ VE YAPI DENETİM KURULUŞLARININ DİKKATİNE

 

Vize, Adres DeÄŸiÅŸikliÄŸi, Unvan DeÄŸiÅŸikliÄŸi, Hisse DeÄŸiÅŸiklikleri Ä°çin Ä°stenen Belge Ä°lanı;

           Yapı Denetim Uygulama YönetmeliÄŸinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile 12 nci maddesinin yedinci fıkrası gereÄŸi, Yapı Denetim KuruluÅŸlarında unvan ve tebligat adresleri ile kuruluÅŸ hisselerinin deÄŸiÅŸmesi durumlarında bu deÄŸiÅŸikliklerin, yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde Merkez Yapı Denetim Komisyonuna bildirilmesi gerekmektedir.

            Söz konusu deÄŸiÅŸikliklerin Yapı Denetim Sisteminde ve Denetim Ä°zin Belgesi üzerinde güncellenmesi için aÅŸağıda belirtilen belgelerin de sunulması gerekmektedir.

            Ayrıca, Yapı Denetim Uygulama YönetmeliÄŸinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası gereÄŸi, Yapı Denetim Ä°zin Belgeleri 3 (üç) yıl için geçerli olup, bu süre sonunda izin belgesinin Vize edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda istenen belgeler de ek de belirtilmiÅŸtir.

            Ä°lgililere Duyurulur.

EKÄ°:

- Ä°ÅŸlem için gerekli Belge Listesi. (1sayfa)

- Büro Donanım / Büro Åžantiye Denetim Raporu (1sayfa)

16/03/2012