YAPI DENETÄ°M KURULUÅžLARININ DÄ°KKATÄ°NE

 

09.02.2012 tarihi itibari ile Yapı Denetim Uygulama YönetmeliÄŸinin 12 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü maddeleri kapsamında gerçekleÅŸtirilen ''Denetlenen Alan'' sonucunda, Merkez Yapı Denetim Komisyon BaÅŸkanlığının 21.02.2012 tarih ve 417/2 sayılı kararı ile Denetim Ä°zin Belgesi verilmek üzere çağırılacak olan Yapı Denetim KuruluÅŸları ile tüm illerin yedek sıralamasını gösterir yedek Yapı Denetim KuruluÅŸları lsitesi duyuru ekinde yer almaktadır.

Ä°lgililere duyurulur.

Ekler:  

1)- Nakil Talep Eden KuruluÅŸlar (Tablo1)

2)- Kendi isteÄŸi Yedek Sıralamasından Çıkan KuruluÅŸlar (Tablo 2)

3)- Denetim Ä°zin Belgesi Verilmek Üzere Çağırılacak KuruluÅŸlar (Tablo 3)

4)- İl Bazında Denetlenen Alan ve Kuruluş Sayısı Bilgisi

5)- 09.02.2012 Tarihi Ä°tibari Ä°le Tüm Ä°llerin Yedek KuruluÅŸ Listesi

13/03/2012