DENETCI ADAYLARININ DIKKATINE

 

 UYGULAMA DENETÇÄ°SÄ° OLARAK ÇALIÅžMAKTA OLAN DENETÇÄ°LERÄ°N PROJE UYGULAMA DENETÇÄ° BELGESÄ° ALMAK Ä°ÇÄ°N YAPMIÅž OLDUÄžU MÜRACAATLARIN DEÄžERLENDÄ°RMEYE ALINMASI Ä°ÇÄ°N  ÜZERLERÄ°NDE SORUMLU OLDUKLARI Y.Ä°.B.F. LERDEN Ä°STÄ°FA ETMELERÄ° VE AÅžAÄžIDAKÄ° LÄ°STEDE  BELÄ°RTÄ°LEN DÄ°ÄžER EKSÄ°KLÄ°KLERÄ°N TAMAMLANMASI   GEREKMEKTEDÄ°R.02.03.2012

 Duyuru ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz