Denetçi Adaylarının Dikkatine!

 

Yapı Denetim Sisteminde kayıt yaptırmayan denetçi adaylarının mürcaatlarında sistem üzerinde herhangi bir işlem yapılamamıştır.Denetçi adaylarının Yapı Denetim Sistem kaydı yaptırmaları ve belirlenen eksikliklerin bildirilmesine yönelik duyuru ektedir.

İlglililere duyurulur.

Ek:Sistem Kaydı Olmayan Denetçi Adaylarının Listesi

12/01/2012

 Duyuru ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz