DENETÇİ VASFINI DEĞİŞTİRMEK İÇİN BAŞVURUDA BULUNAN DENETÇİLERİN DİKKATİNE

 

Uygulama Denetçisi olarak çalışmakta olan denetçilerin Proje Uygulama Denetçisi belgesi almak için yapmış oldukları müracaatların değerlendirilmeye alınması için denetçilerin sorumlu oldukları denetim işlerinden istifa etmeleri ve belirlenen eksikliklerin bildirilmesine yönelik duyuru ektedir.

İlgililere duyurulur.

Ek: Uygulama Denetçilişinden Proje Uygulama Denetçilişne geçiş müracaatları hk.

12/01/2012

 Duyuru ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz