YAPI DENETÄ°M KURULUÅžLARININ DÄ°KKATÄ°NE

 

Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara Bölge Ä°dare Mahkemesinin almış olduÄŸu E: 2011/4005 sayılı ''yürütmeyi durdurma'' kararı ile ilgili olarak, Bakanlık Makamının 10.01.2012 tarihli ve 229 sayılı Makam Olur'una baÄŸlanan Yapı Denetim Komisyon BaÅŸkanlığının 27.12.2011 tarihli ve 413/4 sayılı kararı ile ;

HALİKARNAS YAPI DENETİM LTD.ŞTİ'ne 1433 dosya numarası ile YAPI DENETİM İZİN BELGESİ VERİLMESİNE, karar verilmiştir.

Ä°lgililere duyurulur.

12/01/2012