İL YAPI DENETİM KOMİSYONLARI HAKKINDA

 

İl Yapı denetim Komisyon Listelerindeki değişiklik tekliflerine ilişkin, Merkez Yapı denetim Komsiyon Kararına göre, Değiişiklik Teklifleri Uygun Görülen İl Yapı denetim Komisyon Listesi (EK-1) ve Değişiklik Teklifleri Uygun Görülmeyen İl Yapı Denetim Komisyon Listesi ve Gerekçeleri (EK-2) ekte yer almaktadır.

04/01/2012