İL YAPI DENETİM KOMİSYONLARI HAKKINDA

 

Merkez Yapı Denetim Komisyonu tarafından alınan 408/4 sayılı karar ile komisyon teşekkülleri uygun görülen fakat listelerinde değişiklik yapan illerin yeni İl Yapı Denetim Komisyon listeleri 412/11 sayılı karar ile uygun görülmüştür.Uygun görülen İl Yapı Denetim Komisyonu listeleri aşağıdaki tabloda yer almakta olup, söz konusu İl Yapı Denetim Komisyon listelerinde herhangi bir değişiklik olması halinde, yapılan değişiklik gerekçeleri ile birlikte 10 gün içerisinde Merkez Yapı Denetim Komisyonuna, hem resmi yazı ile hem de faks yoluyla bildirilecektir.

Ek : Uygun Görülen İl Yapı Denetim Komisyon Listesi

13/12/2011

 Duyuru ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz