Ä°L YAPI DENETÄ°M KOMÄ°SYONLARI HAKKINDA

 

Merkez Yapı Denetim Komisyonu tarafından alınan 408/4 sayılı karar ile komisyon teÅŸekkülleri uygun görülen fakat listelerinde deÄŸiÅŸiklik yapan illerin yeni Ä°l Yapı Denetim Komisyon listeleri 412/11 sayılı karar ile uygun görülmüÅŸtür.Uygun görülen Ä°l Yapı Denetim Komisyonu listeleri aÅŸağıdaki tabloda yer almakta olup, söz konusu Ä°l Yapı Denetim Komisyon listelerinde herhangi bir deÄŸiÅŸiklik olması halinde, yapılan deÄŸiÅŸiklik gerekçeleri ile birlikte 10 gün içerisinde Merkez Yapı Denetim Komisyonuna, hem resmi yazı ile hem de faks yoluyla bildirilecektir.

Ek : Uygun Görülen Ä°l Yapı Denetim Komisyon Listesi

13/12/2011

 Duyuru ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz