Laboratuar İzin Belgesi Askıya Alınan Laboratuar Firması

 Yapı Denetim Komisyonunun 25.12.2009 tarih ve 282 sayılı kararı ile, İLKE Arşt. ve Test Mrkz. San ve Tic. Ltd. Şti.'nin Laboratuvar Denetçisi İsmail ÖZLEM (Denetçi No: 1712 Oda Sicil No:41467)'in denetim faaliyetlerinin 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesi gereğince, bir (1) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, geçici durdurma süresince başka ad altında dahi olsa hiçbir denetim faaliyetinde bulunmaması ve durdurma kararının Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması Bakanlık Makamının 30.12.2009 tarih ve 3710 sayılı Olur'u ile uygun görülmüştür.

08/01/2010

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereği 12.08.2001 tarih ve 24491 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği ve Ekleri (Ek-1, Ek-2) ne göre Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce (Laboratuar İzin Belgesi Komisyonu) verilen TROYYA MÜH.İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.'nin Eski Ankara Cad. No:90/2 Sarıgazi/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren yapı malzemesi laboratuarı'nın 121 sayılı 'Laboratuar İzin Belgesi' firmanın kendi müracaatı üzerine L.İ.B.Komisyonunun 01.02.2008 tarih ve 101 sayılı kararı ile 25.12.2007 tarihinden itibaren bir yıl süreyle askıya alınmıştır.

26/02/2008