Yapı Müteahhitliğinin üstlenildiğine Dair Taahhütname Hakkında Duyuru

 

Bakanlığımız'ın (Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığı) genelgesi ile müteahhitlerden noter tasdikli yapı müteahhitliğini üstlenildiğine dair taahhütname verilmesi zorunlu olmasına istinaden noterlerin söz konusu taahhütnamelerden 492 sayılı Kanunun 42 nci maddesi kapsamında nispi damga vergisi ve harç tahsil etmesi hakkında Maliye Bakanlığı'nın (Gelir İdaresi Başkanlığı) görüş yazısı ekte yer almaktadır.

05/11/2008

 Duyuru ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz