17.11.2008 Tarih 241 Sayılı Komisyon Kararı (YAPI DENETİM İZİN BELGESİ VİZE İŞLEMİ)

 

17.11.2008 Tarih 241 Sayılı Komisyon Kararı (YAPI DENETİM İZİN BELGESİ VİZE İŞLEMİ)

Yapı Denetim Kuruluşu, Kararda belirtilen belgeleri en geç 30 gün içinde Komisyon Başkanlığına gönderecek ayrıca 'düzenleme tarihi' itibariyle Yapı Denetim İzin Belgesinin 3. yılını doldurduğu konusunda merkezinin bulunduğu ilin Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünü yazılı olarak bilgilendirecektir. Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü Kararda talimatlandırılan hususları gerçekleştirerek en kısa sürede Komisyon Başkanlığına iletecektir.

 Duyuru ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz